top of page
Tang Ying and Qiu Xiang

 

Director: Zhang Jing

Lighting Designer: Leo Lei Yu

Scenic Designer: Wu Jianwei

Costume Designer: Wang Xian Ping

Venue: NAFA Lee Foundation Theatre, Singapore

Date: May 2013

bottom of page