Sketch-Spider Man

Sketch-Spider Man

Sketch

Sketch

Sketch

Sketch

Watercolor

Watercolor

Watercolor

Watercolor

Watercolor

Watercolor

Stencil

Stencil

Perspective

Perspective

Sketch

Sketch

Oil Painting

Oil Painting

Mix Media Rendering

Mix Media Rendering

Room Hand Drawing

Room Hand Drawing

6 Box Hand Drawing

6 Box Hand Drawing

Door Hand Drawing

Door Hand Drawing

© 2016 by Leo Lei Yu

  • White LinkedIn Icon
  • White Pinterest Icon
  • w-facebook
  • White Twitter Icon
  • w-flickr